Sport Thương hiệu đa nền tảng hàng đầu dành cho các nhà hoạch định sự thỏa mãn cũng như các nhà hoạch định kinh doanh cũng như các nhà tổ chức sự kiện thể thao, để phục vụ như là nhà tài trợ cho báo cáo nghiên cứu nghiên cứu hàng năm của Hiệp hội.

Theo các điều khoản của Thỏa thuận mới, Northstar – nhà xuất bản của Sportstravel cũng như các nhà tổ chức hội thảo về các nhóm & hội chợ triển lãm cũng như Hội nghị thượng đỉnh Esportstravel – cuối cùng sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ đặc biệt của tài liệu liên quan đến truyền thông cũng như quan hệ truyền thông cho thể thao thể thao Lập trình học tập ETA được phân phối bởi Viện khám phá du lịch thể thao của hiệp hội.

Báo cáo nghiên cứu cuối cùng của hiệp hội, 2019 Chỉ định báo cáo thị trường du lịch thể thao ở Mỹ được cung cấp bởi các sự kiện thể thao cũng như Hiệp hội Du lịch hợp tác với Tập đoàn họp Northstar đã được phát hành vào năm 2020 để chuẩn bị Benchmark 2019, cũng như kết thúc điều đó Khách du lịch liên quan đến thể thao Hoa Kỳ, các nhà tổ chức sự kiện cũng như các địa điểm đã chi tổng cộng 45,1 tỷ đô la trong năm 2019, tăng hơn 5 % so với năm trước. Những khách du lịch đã sản xuất 103,3 tỷ đô la trực tiếp, gián tiếp cũng như doanh số kinh doanh gây ra.

Nghiên cứu Landmark 2019 đã cung cấp dữ liệu toàn diện cũng như đại diện nhất định định lượng giá trị của du lịch liên quan đến thể thao ở Hoa Kỳ. Được thực hiện bởi Du lịch Kinh tế, một công ty kinh tế Oxford, báo cáo đã kết hợp dữ liệu gốc từ Sport . Một báo cáo năm 2020 sẽ được công bố tại Hội nghị chuyên đề ETA Sports vào tháng 10 năm 2021.

Nhóm họp của Northstar là một đối tác lâu năm của Sports ETA cũng như các sự kiện thể thao cũng như ngành du lịch của chúng tôi, ông Al Kidd, chủ tịch cũng như CEO của Sports ETA nói. Chúng tôi rất vinh dự khi có một đối tác tận tụy như vậy trong công việc của chúng tôi để phục vụ các thành viên cũng như ngành công nghiệp.

Tiết kiệm thể thao ETA từ lâu đã là một nhà lãnh đạo trong giáo dục du lịch thể thao cũng như nghiên cứu, ông Timothy Schneider, người sáng tạo cũng như chủ tịch của Bộ phận Thể thao của Tập đoàn Cuộc họp Northstar. Chúng tôi đã tự hào hỗ trợ hiệp hội trong gần 25 năm, vì vậy chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác để thúc đẩy thị trường của chúng tôi cũng như để xác định cũng như thúc đẩy giá trị của du lịch liên quan đến thể thao ở Hoa Kỳ.

Chia sẻ cái này:
Twitter
Facebook
In
LinkedIn
Reddit
E-mail

Leave a Reply

Your email address will not be published.