Henderson, Nev. – Khó khăn Las Vegas 2019 được cung cấp bởi Innova Champion Discs dự kiến vào Thứ Năm, ngày 21 tháng 2 với Chủ nhật, ngày 24 tháng 2 tại Câu lạc bộ Golf Wildhorse ở Henderson, Nevada.

Chỉ cách Dải Las Vegas vài dặm, chuyến tham quan quốc gia sẽ cung cấp đầy đủ các điểm số thời gian thực cũng như số liệu thống kê, bảo vệ vòng sau sản xuất cũng như tóm tắt, các điểm nổi bật của mạng xã hội cũng như nhiếp ảnh.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.pdga.com/2019lvc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.